E Shram Card Online Process

WhatsApp Channel Follow Channel

ई लेबर कार्डसाठी ऑनलाइन ई लेबर कार्ड आशा प्रकारे अर्ज करा

Step 1: यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला ई श्रम शोधावे लागतील. त्यानंतर तुमच्यासमोर ई-लेबर पोर्टलची वेबसाइट उघडेल.

Step 2:  या वेबसाइटच्या उजव्या बाजूला, तुम्हाला ई-लेबरवर नोंदणी नावाचा विभाग दिसेल. त्यावर क्लिक करा.

Step 3:  येथे तुम्हाला स्व-नोंदणी विभागात आधारशी लिंक केलेला मोबाइल नंबर आणि कॅप्चा टाकावा लागेल. कॅप्चा म्हणजे अंक आणि अक्षरे पुढील मजकूरात दिसत असल्याप्रमाणे प्रविष्ट करणे.

Step 4:  मग तुम्हाला सांगावे लागेल की तुम्ही EPFO ​​आणि ESIC चे सदस्य नाही. या दोन्ही पर्यायांपुढील NO पर्यायावर क्लिक करा. आणि नंतर Send OTP वर क्लिक करा.

Step 5:  यानंतर तुम्हाला मोबाईलवर मिळालेला OTP टाकून सबमिट करावा लागेल. यानंतर तुम्हाला आधार क्रमांक टाकावा लागेल. ओटीपी पर्यायावर उजवी खूण सोडा आणि नंतर कॅप्चा प्रविष्ट करा.

Step 6:  त्यानंतर बॉक्स चेक करा मी नोंदणीच्या अटी व शर्तींना सहमती देतो आणि नंतर सबमिट करा म्हणा.

Step 7:  यानंतर तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर एक OTP टाकावा लागेल आणि validate वर क्लिक करावे लागेल.

Step 8:  त्यानंतर स्क्रीनवर तुम्हाला तुमच्या आधार कार्डचे तपशील नाव, जन्मतारीख पत्ता दिसेल. खाली दिलेली वरील सर्व माहिती बरोबर आहे, तुम्हाला या बॉक्सवर खूण करावी लागेल आणि नंतर इतर तपशीलांवर क्लिक करा.

Step 9:  आता सर्व प्रथम तुम्हाला वैयक्तिक माहिती भरावी लागेल. यामध्ये तुम्हाला वैवाहिक स्थिती, वडिलांचे नाव आणि सामाजिक वर्ग टाकावा लागेल. पुढे, जर तुम्ही अक्षम असाल, तर होय, नसल्यास, तुम्हाला क्रमांकावर खूण करावी लागेल.

Step 10:  त्यानंतर नॉमिनीचा तपशील द्यावा लागेल. तुम्हाला नॉमिनीचे नाव, जन्मतारीख, लिंग आणि तुमच्याशी असलेले नाते निवडणे आवश्यक आहे. नंतर Save and Continue वर क्लिक करा.

Step 11:  यानंतर तुम्हाला पत्त्याची माहिती भरावी लागेल. सर्व प्रथम तुम्हाला राज्य आणि जिल्हा निवडावा लागेल. त्यानंतर सध्याचा पत्ता द्यावा लागेल. यामध्ये तुम्हाला शहरी भागासाठी शहरी पर्याय आणि ग्रामीण भागासाठी ग्रामीण पर्याय निवडावा लागेल.

Step 12:  त्यानंतर तुम्हाला घराचा क्रमांक, राज्य, जिल्हा, तालुका आणि पिन कोड टाकावा लागेल.

Step 13:  यानंतर तुम्ही येथे किती वर्षे राहत आहात हे सांगावे लागेल. एकदा हे केले की, कायमचा पत्ता टाकावा लागेल. यामध्ये तुम्हाला शहरी भागासाठी शहरी पर्याय आणि ग्रामीण भागासाठी ग्रामीण पर्याय निवडावा लागेल.

Step 14:  त्यानंतर तुम्हाला घराचा क्रमांक, राज्य, जिल्हा, तालुका आणि पिन कोड टाकावा लागेल. नंतर Save and Continue वर क्लिक करा.

Step 15:  आता शैक्षणिक माहिती भरण्यासाठी. येथे प्रथम तुम्हाला किती शिक्षण मिळाले आहे ते निवडावे लागेल आणि नंतर तुम्ही दरमहा किती कमावता हे निवडावे लागेल. नंतर Save and Continue वर क्लिक करा.

Step 16:  पुढे, व्यवसाय आणि कौशल्य पृष्ठावर, तुम्ही सध्या प्राथमिक व्यवसायात कोणता व्यवसाय करत आहात हे सांगणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतर किती वर्षांचा अनुभव आहे ते निवडा. जर तुम्ही इतर कोणताही व्यवसाय करत असाल तर त्याचा दुय्यम व्यवसायात उल्लेख करावा.

Step 17:  नंतर Save and Continue वर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला तुमचा बँक तपशील टाकावा लागेल.

Step 18:  यामध्ये बँक खाते क्रमांक टाकावा लागेल. ते टाकून पुन्हा टाकावे लागते.

Step 19:  यानंतर तुम्हाला खातेधारकाचे नाव, बँकेचा IFSC कोड, बँकेचे नाव आणि शाखेचे नाव टाकावे लागेल. नंतर Save and Continue वर क्लिक करा.

Step 20:  पुढे आता तुम्ही नोंदणी करताना भरलेली माहिती एकाच ठिकाणी प्रदर्शित केली जाईल. मला ते वाचावे लागेल आणि शेवटी मी भरलेली सर्व माहिती खरी असल्याची खूण करावी लागेल. त्यानंतर सबमिट ऑप्शनवर क्लिक करा.

Step 21:  त्यानंतर तुम्हाला तुमचे ई-लेबर कार्ड स्क्रीनवर दिसेल. स्क्रीनच्या उजव्या बाजूला UAN कार्ड डाउनलोड करा वर क्लिक करा आणि तुमचे ई-श्रम कार्ड डाउनलोड होईल.

Step 22:  या पृष्ठाच्या तळाशी असलेल्या Complete Registration वर क्लिक करा आणि तुमची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.

WhatsApp Channel Follow Channel
x